Maandag - Donderdag 08:30 - 21:00

Dinsdag - Woensdag - Vrijdag 08:30 - 16:00

0180-646455

info@dermavenue.nl

Avenue Carnisse 62-64

2993 MH Barendrecht

 

Klachtenreglement

Zorgpraktijk Avenue Carnisse  >  Klachtenreglement

Als u een geschil heeft met een zelfstandige kliniek en u komt er niet uit met de kliniek of de klachtencommissie, dan kunt u aankloppen bij de  ZKN Geschillencommissie (zie www.zkn.nl/consumenten/over‐zkn/geschillencommissie/)

De Geschillencommissie kan een beslissing vellen over zaak en/of personenschade die betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van een gesloten overeenkomst. Dit kan tot een bedrag van maximaal € 25.000,‐‐.

De Geschillencommissie brengt een bindend advies uit of bevordert een schikking tussen de cliënt en de zelfstandige kliniek. Een laagdrempelige rechtsgang die geschillen tussen cliënten en klinieken op een goedkope, snelle en eenvoudige manier uit de wereld kan helpen.

De Geschillencommissie voldoet aan de erkenningseisen van de overheid. Dit betekent dat u kunt rekenen op een goede procedure en een onpartijdige beslissing. Bij de aanvang van een geschilprocedure is de klagende cliënt een klachtengeld verschuldigd. Ook dient hij het eventueel onbetaalde gedeelte van de rekening in depot te storten.

Hoe kunt u de klachtencommissie bereiken?

U kunt de klachtencommissie met uw klacht, dan wel voor informatie zowel schriftelijk als  telefonisch benaderen.

Klachtencommissie Zorgpraktijk Avenue Carnisse
T.a.v. mevr.  Mr. J.H. de Kort
Avenue Carnisse
2993 MH Barendrecht
0180‐646455