Bel ons: 0180-646455

Mail: info@dermavenue.nl

ZKN-logo

 

Veelgestelde vragen

Zorgpraktijk Avenue Carnisse  >  Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag

Het bezoek aan de dermatoloog wordt altijd volledig vergoed door uw zorgverzekering na verwijzing door uw huisarts. Alle behandelingen die vallen onder de voorziening voor verzekerde zorg in de basis verzekering worden volledig vergoed door uw zorgverzekering.

U dient net als in het ziekenhuis rekening te houden met een eventueel eigen risico van uw zorgverzekering.

Niet alle behandelingen, hoe wenselijk deze ook moge zijn, vallen onder de voorziening voor verzekerde zorg in de basisverzekering. Dat betekent dat voor sommige aandoeningen een behandeling mogelijk is die niet onder de basisverzekering van uw zorgpolis valt.

De aanvullende kosten voor het uitvoeren van een behandeling van cosmetisch ontsierende huidafwijkingen en verouderingsverschijnselen van de huid worden niet vergoed in de basisverzekering. Ook de zorgactiviteit laserbehandeling van kalknagels is geen onderdeel van het zorgproduct dat Dermavenue aan uw zorgverzekering in rekening brengt. Als voor uw aandoening de behandeling niet onder verzekerde zorg valt, dan vergoed uw zorgverzekering alleen de diagnostiek en het onderzoek indien u door uw huisarts bent verwezen.

Soms vergoed de verzekering de aanvullende kosten voor de behandeling uit uw aanvullende verzekering. Als er in dit geval voor u mogelijk aanvullende kosten ontstaan, zal uw dermatoloog dit vooraf met u bespreken.

Geen nood! Er zijn in totaal wel meer dan 5000 verschillende huidziektes. Wij bespreken hier alleen de meest voorkomende.

U kunt uiteraard altijd een afspraak maken met onze dermatoloog om uw huidprobleem te laten bekijken, te onderzoeken en eventueel te laten behandelen.

Veelgestelde vragen

Zijn jullie een privé kliniek?

Zorgpraktijk Avenue Carnisse is een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Uw behandeling wordt dus, zoals u gewend bent, vergoed door uw zorgverzekeraar. Wel dient u rekening te houden met uw eigen risico. Als u voor het eerst komt, dan heeft u de verwijsbrief van uw huisarts nodig. Ook vragen we naar uw verzekeringsgegevens, een legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) en een actuele medicatielijst. Deze gegevens hebben we nodig voor uw administratieve inschrijving.

Als ik voor de eerste keer kom, wat moet ik dan meenemen?

Als u voor het eerst komt, dan heeft u de verwijsbrief van uw huisarts nodig. Ook vragen we naar uw verzekeringsgegevens, een legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) en een actuele medicatielijst. Deze gegevens hebben we nodig voor uw administratieve inschrijving.

Kan ik voor al mijn huidproblemen bij jullie terecht?

U kunt bij Zorgpraktijk Avenue Carnisse voor bijna al uw huidproblemen terecht. Wel heeft u vaak een verwijzing nodig van uw huisarts. Twijfelt u of wenst u meer informatie? Neem dan contact met ons op! Wij helpen u graag!

Wordt mijn behandeling vergoed?

Zorgpraktijk Avenue Carnisse is een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Uw behandeling wordt dus, zoals u gewend bent, vergoed door uw zorgverzekeraar. Wel dient u rekening te houden met uw eigen risico. Cosmetische behandelingen, al dan niet bij de huidtherapeut, worden afhankelijk van uw aanvullende verzekering vergoed.

Wat houdt het eigen risico in?

Per 1 januari 2014 is het verplichte eigen risico door de overheid vastgesteld op € 385 per jaar. Het verplicht eigen risico is alleen van toepassing voor verzekerden van 18 jaar en ouder, dus niet voor kinderen tot 18 jaar. Het eigen risico is ook niet van toepassing voor vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering.

Wanneer wordt een geneesmiddel vergoed?

De Nederlandse overheid bepaalt welke geneesmiddelen uit het Geneesmiddel Vergoeding Systeem (GVS) mogen worden vergoed. De vergoedings-status van geneesmiddelen wordt voortdurend gewijzigd. Een actueel overzicht van de kosten van geneesmiddelen vindt u op de website van het College voor Zorgverzekeringen.

Zorgverzekeraars vergoeden vanuit de basisverzekering alleen geneesmiddelen die ook in het GVS zijn opgenomen. Een zorgverzekeraar mag daarbij in een aantal gevallen kiezen welke geneesmiddelen uit het GVS hij vergoedt, maar hij moet minstens een geneesmiddel per werkzame stof vergoeden. Dit beleid heet het preferentiebeleid van een verzekeraar. Geneesmiddelen die niet in het GVS zijn opgenomen worden in principe niet vanuit de basisverzekering vergoed.

Hoe worden de kosten van mijn behandeling afgehandeld?

Dit gaat electronisch via het portaal Vecozo. De kosten van de behandeling worden verrekend met uw jaarlijks eigen risico. U krijgt hierover bericht van uw zorgverzekeraar.

Wilt u weten wat uw behandeling kost? Neem dan contact op met uw verzekeraar. Houdt er rekening mee dat bij patiënten met een gelijke aandoening het behandeltraject uit een verschillend aantal stappen kan bestaan, afhankelijk van de situatie en omstandigheden.
Om die reden is er geen vaste prijs aan te duiden voor een aandoening of ziektebeeld. Het uiteindelijke bedrag voor uw behandeling wordt bepaald door uw zorgverzekeraar. Op het moment dat een behandeling in de polikliniek gevolgen heeft voor het eigen risico, dan moet een zorgverzekeraar een indicatie kunnen geven van hoeveel dat is. Het komt vaak voor dat een behandeling bij Zorgpraktijk Avenue Carnisse minder kost dan het eigen risico. In zo’n geval moet een verzekeraar een indicatie geven van de kosten.

We krijgen steeds meer vragen of het mogelijk is om de patiënt een kopie factuur o.i.d. te verstrekken van hetgeen is ingediend via Vecozo. Echter: dit is (wettelijk) niet toegestaan! U heeft een overeenkomst met de verzekeraar, en een (verzamel) factuur is aangeleverd bij deze verzekeraar. De patiënt is hierin officieel geen partij en mag geen inzage krijgen in deze factuur. De patiënt moet derhalve bij zijn verzekeraar aankloppen indien hij meer informatie wil ontvangen dan dat op het door de verzekeraar verstrekte overzicht beschikbaar is gemaakt.

Wel of niet in de basisverzekering?

Niet alle behandelingen, hoe wenselijk deze ook moge zijn, vallen onder de voorziening voor verzekerde zorg in de basisverzekering. Dat betekent dat voor sommige aandoeningen een behandeling mogelijk is die niet onder de basisverzekering van uw zorgpolis valt. De aanvullende kosten voor het uitvoeren van een behandeling van cosmetisch ontsierende huidafwijkingen en verouderingsverschijnselen van de huid worden niet vergoed in de basisverzekering. Ook de zorgactiviteit laserbehandeling van kalknagels is geen onderdeel van het zorgproduct dat Zorgpraktijk Avenue Carnisse aan uw zorgverzekering in rekening brengt. Als voor uw aandoening de behandeling niet onder verzekerde zorg valt, dan vergoed uw zorgverzekering alleen de diagnostiek en het onderzoek indien u door uw huisarts bent verwezen. Soms vergoed de verzekering de aanvullende kosten voor de behandeling uit uw aanvullende verzekering. Als er in dit geval voor u mogelijk aanvullende kosten ontstaan, zal uw dermatoloog dit vooraf met u bespreken.

Indien u in het buitenland verzekerd bent dient u vooraf aan de behandeling een ‘Verklaring aanspraak op medische zorg in Nederland’ bij Agis Buitenland aan te vragen.

Inwoners uit de EEG, Zwitserland Macedonië en Australië  kunnen bij hun buitenlandse zorgverzekeraar  de European Health Insurance card (EHIC) verkrijgen.

Met de ‘Verklaring aanspraak op medische zorg in Nederland’ of de EHIC kan Zorgpraktijk Avenue Carnisse de behandeling factureren aan AGIS. AGIS betaald dan uw nota aan Zorgpraktijk Avenue Carnisse en zal deze doorbelasting aan uw buitenlandse zorgverzekering verzorgen.

Dit zijn tarieven die worden vastgesteld door de zorginstelling. De passantentarieven gelden voor de behandelingen waar de instelling of medisch specialist geen overeenkomst heeft met een zorgverzekeraar. Een passantentarief is een maximumtarief voor de instelling of medisch specialist. Het passantentarief wordt in rekening gebracht bij u op het moment dat er geen overeenkomst is met uw zorgverzekeraar voor die specifieke behandeling. U dient de rekening in bij uw zorgverzekeraar en de zorgverzekeraar vergoedt de gehele of een gedeelte van de rekening (afhankelijk van uw polis). Het is goed om te weten dat Zorgpraktijk Avenue Carnisse overeenkomsten heeft voor alle medische behandelingen die de zorginstelling biedt met bijna alle verzekeraars van Nederland.